ข่าวประชาสัมพันธ์
        เกี่ยวกับสำนักงาน
        ประชาชน/ผู้เสียภาษี
        สำหรับบุคลากร
  
วันแม่ 57.gif
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน : ผู้บันทึกข้อมูล 

วันรพี.gif
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน : ผู้บันทึกข้อมูล