• คู่มือประชาชน
 

  
ตรวจมาตรฐานฯ1.gif
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย โตพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 พร้อมด้วยนางมธุรส พรหมนารถ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี นางสาวสมร ทองกองทุน ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

วิทยากรฯ.gif
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เมาแล้วขับโศกนาฏกรรมบนท้องถนน ถึงเวลาแล้วที่คนลำพูนต้องช่วยกัน” ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

กิจกรรมปลูกป่า.gif
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 13.09 น. นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยคณะข้าราชการและพนักงานราชการฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูนปลูกป่า
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ทำบุญตักบาตร.gif
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นางสาวสุภาวิตา ผลประเสริฐ สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
 : ผู้บันทึกข้อมูล