วันพ่อแห่งชาติ 57.gif
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ถวายพระพรฯ ออนไลน์..gif
ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ถวายพระพร.gif
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สภากาแฟ 21.11.57 .gif
สภากาแฟ ครั้งที่ 10/2557
ฝ่ายอำนวยการ : ผู้บันทึกข้อมูล